Rubrika: Klub

Klubové zprávy

SKDM kope za dobrou věc

Jako malý sportovní klub se zaměřujeme převážně na vytvoření podmínek pro vhodný pohybový rozvoj dětí ve věku od 5 let. Nedílnou součástí našich aktivit je však důraz na pěstování správných sociálních návyků jako je kamarádství, spolupráce v rámci kolektivu, empatie, tolerance a společné sdílení úspěchů i neúspěchů. Proto jsme se rozhodli začít spolupráci s Československou rehabilitační společností Dr. Vojty, která se zabývá pomocí dětem a dospělým, pro které je zvládnutí pro nás běžných pohybů celoživotní výzvou.

Cílem je vypomoci finančními příspěvky z pořádání sportovních akcí, v první řadě však časem stráveným pohromadě a zapojení nových kamarádů do různých aktivit našeho klubu.

Vaše SKDM

Veškeré amatérské soutěže byly přerušeny

„VV FAČR schvaluje, že se soutěžní ročník 2020/21, ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěže oprávněny schválit konání mistrovských a pohárových utkání.“

Více informací zde.

Program soutěží FAČR je do odvolání přerušen

FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

„Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

Zdroj: facr.fotbal.cz

Příspěvky na sezónu

Výbor SK žádá všechny členy SK, aby do konce října 2018 uhradili členské příspěvky, a to takto:

  • A tým: 1.500,-
  • Ping pong: 1.500,-
  • Mladší přípravka: 1.500,- podzim do konce října, jaro 1.500,- do konce února
  • Starší přípravky: 1.500,-  podzim do konce října, jaro 1.500,- do konce února
  • Mini přípravka: 1.500,- podzim do konce října, jaro 1.500,- do konce února
  • Ostatní funkcionáři: 200,-

Děkujeme

Přístup na hřiště!

Vzhledem k aktuální rekonstrukci je nyní vstup na hřiště z ulice Ke Školce, nikoliv z ulice Na Paloučku.

Po kliknutí na obrázek se Vám otevře server mapy.cz.

Důležité upozornění!

Vážení členové klubu a rodiče,
 
vzhledem k tomu, že se již velmi rychle blíží bourací práce na našem hřišti starého zázemí (cca do 14 dnů), a poté výstavba nového zázemí, rád bych Vás informoval o situaci, která nastane.
Jedná se o velmi významný krok v historii celého klubu, a proto bych Vás chtěl všechny požádat o velkou trpělivost. Věřte, že výbor SK velmi intenzivně pracuje na tom, aby důsledky této akce nenarušily chod klubu. Je ale jisté, že všechna mužstva od A týmu až po mládež sehrají svá mistrovská utkání v měsíci září na hřišti svých soupeřů, hlavně kvůli bezpečnosti dětí na hřišti. Doufáme, že to bude jen dočasný stav a věříme, že se podaří zabezpečit nahradní řešení dočasného zázemí. Proto ještě jednou prosím o hodně Vaší trpělivosti. 
 
Mládež, jak mladší tak starší přípravka, začíná sezonu soustředěním na konci srpna a své zápasy jak jsem již uvedl v měsíci září odehraje na hřištích soupeřů. Co se týče tréninků, bude moci mládež trénovat na horní půlce našeho hřiště a jako prozatímní šatny využívat střídaček, než se podaří zajistit náhradní řešení. Příchod na hřiště bude pouze horní brankou od školky. Žádám proto rodiče, aby dětem vysvětlili situaci a požádali je o jejich vlastní bezpečnost. Dále apeluji na trenéry, aby rovněž dodržovali bezpečnost dětí při trénincích. Doufám, že to všichni zvládneme.   
 
A tým odehraje domácí mistrovské zápasy v září na hřišti v Kralovicích, a poté co se začne s bouráním tam bude i trénovat.   
 
Pevně věřím, a spoléhám na to, že se nám v Dolních Měcholupech podaří postavit takové zázemí, které bude sloužit členům SK tak i široké veřejnosti. A budeme na něj všichni velmi pyšní. 
 
S pozdravem 
Mára Karel 
Předseda SK

Nábor dětí 2006 – 20011

V SK Dolní Měcholupy probíhá nábor nových fotbalistů / fotbalistek ročníků 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

Každé úterý a čtvrtek od 17 hodin do 21.6.2018 a pro nové tváře jsou tréninky v tomto období zdarma.

Měsíc náborů

SK Dolní Měcholupy ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR zorganizovalo dne 15. 5. 2018 sportovní dopoledne „Měsíc náborů“. Měsíce náborů se zúčastnilo přes 450 dětí z Dolních Měcholup a Horních Měcholup, se zaměřením na 1. a 2. třídy základních škol a předškoláky z mateřských škol.

Zájem o účast byl veliký a předčil naše očekávání. Děti přivážely námi najaté autobusy a v doprovodu Městské policie byly přiváděny na hřiště. Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť, kde si mohly vyzkoušet různé hry se zaměřením převážně na fotbal. Všechny děti se po příchodu na hřiště vrhly do her a opravdu si vše vyzkoušely a toto odpoledne si velice užily. Počasí se také vydařilo a kladné reakce dětí i paní učitelek během celého průběhu nám byly odměnou. Akce se zúčastnil i manažer mládeže z Pražského fotbalového svazu p. Zákostelský a poděkoval nám za přípravu a organizaci „Měsíce náborů“. Tato velká akce byla první, kterou se nám podařilo zorganizovat, a pevně věříme, že nebude poslední.

Výbor SK Dolní Měcholupy

Oficiální video z akce:

Naše video:

Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

Fotbalový turnaj ulic

 

 

Zúčastněte se otevřeného fotbalového turnaje ulic pro všechny obyvatele a firmy z Dolních Měcholup.

Pořadatel: SK Dolní Měcholupy
Kde: fotbalové hřiště Dolní Měcholupy
Termín: 26. 5. 2018, 10–15 hod
Účastníci: pouze občané a firmy z D. Měcholup

Hra: malý fotbal 4 + brankář, neomezené střídání
Startovné: 400 Kč/tým
Registrace a další informace: registrujte svůj tým 4+1 do 21. 5. na email turnajulic@gmail.com a napište nám, jestli se hlásíte jako jednotlivec, nebo již máte celý tým.

Zajištěny poháry pro vítěze, rozhodčí, připravené dvě hřiště na tzv. malý fotbal, dresy si buď půjčte u správce SK nebo vyrobte sami.
Občerstvení párky, pivo, hotovky, vše k zakoupení v restauraci na hřišti „Kopačka“.

Příspěvky mládeže na jaro

Výbor SK žádá rodiče naší mládeže, kteří ještě nemají uhrazené příspěvky za jarní část 2018, aby tak učinili nejpozději do 30.4.2018.

Číslo účtu: 283789389/0800
Do kolonky příjemce uveďte jméno kvůli identifikaci platby.

Děkujeme!

S pozdravem,

Karel Mára
Předseda SK