Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

17.4.2018

Výbor SK svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 3. 5. 2018 v klubovně SK od 17:30 hod.

Jediným bodem programu je REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ.

V Praze dne 17.4.2018

Další novinky